Když se řekne komín

Každý si nejspíš především vzpomene na tajemného mužíka v černém s bílou čepicí a chytí se za knoflík. To jsou ti pánové, co chodí po střechách a otvorem čistí průduchy, aby kouř správně odcházel z domu. Jenže to není tak jednoduché. Každý takový svislý cihlový odvaděč kouře se skládá především ze zakládací patky s odvodněním, odvětrávací mřížky, dvířek, stavebních tvárnic, průchodů, kouřovodů a krycí desky z odolných materiálů, takže taková konstrukce je prostě složitost sama. A protože je potřeba zajistit, aby touhle složitou konstrukcí správně odcházely spaliny z kamen a kotle, musí se minimálně jednou ročně vyčistit. Navíc pokud se při kontrole zjistí, že vyvložkování už neodpovídá, je potřeba zajistit také jeho rekonstrukci.

Rekonstrukci nechte pouze odborníkům

Každý kdo vlastnil někdy dům, musel pravděpodobně řešit stav, kdy komín musel být vyčištěn, přestavěn anebo přímo vnitřně rekonstruován. Bohužel tak, jako každá stavba nebo stavební součást, i tento otvor pro odchod kouře má svou životnost a své potřeby. Většinou se nepříznivý stav řeší tzv. vložkováním, které zajistí tepelnou odolnost a stálost i při vysokých teplotách. Samotnému vyvložkování většinou předchází frézování, které zvětší otvor pro vsunutí materiálu do potřebných míst. Všechny tyto práce zajišťují buď přímo výrobci jednotlivých komponentů, nebo ti, kteří mají potřebné certifikáty podle platných norem. Poměrně složitá problematika stavby otvoru pro odvádění kouře vyžaduje znalosti a zkušenosti, protože za chybou se skrývá výrazné ohrožení bezpečnosti zejména zdraví osob.

Ohodnoťte příspěvek
About the Author