Nezodpovědný jedinec je první

Není to vždy pravidlem, ale uživatel kanalizace, který se nechová zodpovědně, bývá také zpravidla prvním, koho postihne nějaká závada, zapříčiněná nesprávným užíváním kanalizace. U něj jsou totiž průměry trubek nejmenší, a proto riziko ucpání je také nejvyšší. A nelze si myslet, že případnou havárii zvládne bez problémů gumový zvon, nebo nějaký chemický čistič. Jistě, v rozsahem menších případech je možno uspět i s těmito prostředky, ale většinou bývá realita trochu vážnější.

Včasnost zásahu

Další velkou chybou je, když uživatel nereaguje již na první příznaky možného problému – to znamená například horší a pomalejší odtékání vody z dřezů, sprchových koutů a toalety. Vždy je lepší včasné čištění odpadu, třeba méně zaneseného, než čekání na úplné ucpání.

About the Author